Gebruiksvoorwaarden

VOORWAARDEN

Toepasselijk recht - Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong SAR.

Deze website wordt beheerd door Romeinn. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons", "onze" en "onze" naar Romeinn. Romeinn biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hier wordt verwezen en/ of beschikbaar via hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragen aan inhoud zijn.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Website niet openen of de Diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de Website nadat eventuele wijzigingen zijn gepost, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc., dat ons het online e-commerceplatform biedt waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om uw minderjarige gezinsleden deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag tijdens het gebruik van de service ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
Het is verboden wormen, virussen of enige code van destructieve aard over te dragen.
Elke schending of schending van een van de Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via dewelke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. .
De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor besluitvorming zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Elk gebruik van de inhoud van deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGING VAN DIENSTEN EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die door u zijn gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zullen voldoen, of dat fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval van een wijziging of annulering van een bestelling, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door distributeurs, wederverkopers of dealers.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of invloed hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is op eigen risico en naar eigen goeddunken, en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of nieuwe functies via de site aanbieden (inclusief het beschikbaar stellen van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en/of services zijn ook onderworpen aan deze servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen aan de derden te worden gericht.

SECTIE 9 - FEEDBACK, OPMERKINGEN EN ANDERE COMMUNICATIE VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen indient (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek, dient u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal in, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk , "Feedback"), stemt u ermee in dat we op elk gewenst moment, zonder beperking, alle Feedback die u aan ons indient, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken op elke ondersteuning. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of aanstootgevend is, of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij. Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of een derde partij op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de Store valt onder ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzending, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie op de Service of een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).
We verbinden ons er niet toe om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast op de Service of een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie op de Service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen vragen om illegale handelingen te doen of eraan deel te nemen; (c) een internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, nationale afkomst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige code uploaden of verzenden die zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, drugs, doen alsof, wegrukken, kruipen of schrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen.

SECTIE 13 HERROEPINGSRECHT

13.1 Wettelijk herroepingsrecht Herroepingsrecht Indien u als consument en gebruiker een overeenkomst aangaat, heeft u het recht deze overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop u of een derde partij, niet zijnde de vervoerder en door u aangewezen, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen of, in het geval dat de goederen waaruit uw bestelling bestaat afzonderlijk worden geleverd, 14 dagen kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste van deze goederen fysiek in bezit krijgt.

Gevolgen van herroeping In het geval van herroeping van uw kant, zullen we alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten naar het oorspronkelijke leveringsadres (behalve extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die wordt aangeboden door ons) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u anders hebt aangegeven door u, waarbij uitdrukkelijk wordt aangegeven met welk betaalmiddel u wilt dat wij de terugbetaling uitvoeren. Aan de terugbetaling zijn geen kosten verbonden, mits de verzendkosten aan u in rekening zijn gebracht. In het geval van gratis levering op het moment van aankoop, draagt ​​de klant de porto- en verzendkosten van de bestelling of de producten die moeten worden geretourneerd naar de plaats van retournering.

13.2 Gemeenschappelijke bepalingen

U hebt niet het recht om het contract voor de levering van een van de volgende producten te herroepen:

- Gepersonaliseerde artikelen.

Goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen zijn verzegeld en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Niettegenstaande het bovenstaande, kunnen we wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs van terugzending van de goederen hebt geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

SECTIE 14 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of de service op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
verzonden of beschikbaar gesteld door de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 15 - VRIJWARING

U stemt ermee in Dreamcloud en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims of eisen, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 16 - AFZONDERLIJKE SCHEIDING

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal als scheidbaar worden beschouwd van deze Servicevoorwaarden, zoals bepaling n geen afbreuk doet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.

SECTIE 17 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar eigen goeddunken een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden schendt, of wij vermoeden dat u deze hebt geschonden, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met inclusief de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen we u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 18 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen . Alle andere overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze servicevoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd tegen de redactie.

SECTIE 19 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong SAR.

SECTIE 20 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

*Vanwege de huidige situatie en om gezondheids- en hygiëneredenen kunnen producten met direct contact zoals kussens of ringen eenmaal geopend niet worden geretourneerd, behalve in het geval van een fabricagefout of een fout bij het verzenden van het model.

SECTIE 21 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar:

info@romeinn.nl