Privacybeleid

TOEPASSINGSGEBIED VAN PRIVACYVERKLARING

We begrijpen en respecteren uw privacy en de noodzaak om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op uw gebruik van deze site (site), ongeacht hoe u de site opent of gebruikt, inclusief toegang via mobiele apparaten.

Het beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u de Site bezoekt of een aankoop doet.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.


CONTROLLER

De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in verband met uw gebruik van de site, hangt af van waar u de site gebruikt.


GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De volgende entiteit is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in verband met uw gebruik van de Site, afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt:

Alle landen: ECOM PAYMENTS LTD


BEKENDMAKING AAN ANDERE ENTITEITEN IN HET BUITENLAND

We kunnen sommige of al uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan gerelateerde buitenlandse of derde partijen in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring.


Functionaris GEGEVENSBESCHERMING EN CONTACT

In landen waar we dit wettelijk verplicht zijn, hebben we functionarissen voor gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over gegevensbescherming in het algemeen, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming in uw land. Details van de relevante gegevensbescherming voor uw land zijn als volgt:

Alle landen: [E-mail van de privacyfunctionaris: info@romeinn.nl]


WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?

Wanneer u de Site bezoekt of een aankoop doet op de Site, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u.


PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U VERSTREKT BIJ GEBRUIK VAN DE SITE

Gegevens die u identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummers of e-mailadressen.

Financiële informatie (bijvoorbeeld creditcardnummers en betalingsgegevens) in verband met een transactie.

Verzending, facturering en andere informatie die u verstrekt in verband met de aankoop of levering van een artikel.

Andere gegevens die we volgens de toepasselijke wetgeving moeten of mogen verzamelen en verwerken en die we nodig hebben voor uw authenticatie of identificatie, of voor verificatie van de gegevens die we verzamelen.


PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN VIA HET GEBRUIK VAN COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEN

We gebruiken cookies, logbestanden, webbakens en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen wanneer u de site gebruikt. We verzamelen deze gegevens van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) waarmee u de Site bezoekt. De verzamelde gegevens omvatten de volgende gebruiks- en apparaatgerelateerde informatie:

Gegevens over de pagina's die u bezoekt, toegangstijd, frequentie en duur van bezoeken, links waarop u klikt en andere acties die u onderneemt in verband met uw gebruik van de Site en in advertenties en e-mailinhoud.

Apparaatmodel of -type, besturingssysteem en versie, browsertype en instellingen, apparaat-ID of individuele apparaat-ID, advertentie-ID, individuele apparaattoken en cookiegegevens (bijvoorbeeld de cookie-ID).

Het IP-adres van waaruit uw apparaat toegang heeft tot de site.

Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat u met de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatieservices voor alle apps in het instellingenmenu kunt beheren of uitschakelen.


DOELEINDEN EN RECHTSGROND VAN GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en onder verschillende rechtsgronden. We verwerken uw persoonlijke gegevens voornamelijk om de site te beheren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde gebruikerservaring op deze site te bieden, om contact met u op te nemen over uw transacties op de site, om klantenservice te bieden, om u advertenties en gepersonaliseerde marketingcommunicatie te bieden, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We delen uw informatie ook met entiteiten die aan ons gelieerd zijn en derde partijen voor deze doeleinden.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Met uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verwerken van gegevens over u of uw bedrijf met het doel een contract met u aan te gaan om u artikelen te leveren die op de Site zijn gekocht en de uitvoering van dat contract.

Levering van artikelen die zijn gekocht door logistieke dienstverleners/verzenddiensten mogelijk maken, inclusief leveringsgerelateerde meldingen (zoals trackinginformatie), dit laatste voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving zonder uw toestemming.

Het verwerken van algemene locatiegegevens (zoals IP-adres of postcode) om u locatiegebaseerde diensten te bieden (zoals het vinden van een radius en andere gepersonaliseerde inhoud op basis van uw algemene locatiegegevens).

Marketingcommunicatie en gerichte reclame per telefoon of e-mail (zoals e-mail of sms), inclusief communicatie door entiteiten die aan ons zijn gelieerd of door derden, tenzij dergelijke communicatie is toegestaan ​​zonder uw toestemming onder de toepasselijke wetgeving.

Uw exacte locatiegegevens verwerken om locatieservices te leveren.

Verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, die u heeft gegeven zodat wij of derden u van bepaalde diensten gebruik kunnen maken of deze aan u ter beschikking kunnen stellen.

naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettig verzoek om informatie die we ontvangen, of om onze rechten te beschermen.

RECLAME-GERELATEERDE DERDEN

Met betrekking tot derden gebruiken we Shopify om de online winkel van onze site van stroom te voorzien. U kunt hier meer informatie vinden over hoe Shopify uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy.

We gebruiken ook Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken - u kunt hier meer informatie vinden over hoe Google uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

U kunt Google Analytics hier ook deactiveren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

GERICHTE RECLAME

Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties via de onderstaande links:

Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Bovendien kunt u zich afmelden voor sommige van deze services door de opt-outportal van Digital Advertising Alliance te bezoeken op http://optout.aboutads.info/. Houd er rekening mee dat we de gegevensverzameling en het gebruik van onze site niet wijzigen wanneer we een "Do Not Track"-signaal van uw browser zien.

OPSLAGDUUR EN VERWIJDERING

Uw persoonlijke gegevens worden door ons en onze dienstverleners opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover nodig voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Daarna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of stappen ondernemen om de gegevens goed te anonimiseren, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld voor fiscale, boekhoudkundige of controledoeleinden).

RECHTEN ALS BETROKKEN PERSOON

Behoudens eventuele beperkingen die worden geboden door de specifieke nationale wetgeving waarin u woont, heeft u als betrokkene het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken en bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen. U kunt ook een klacht indienen bij een bevoegde regelgevende instantie.

In de volgende paragrafen worden uw rechten nader uiteengezet:

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te allen tijde intrekken. Als gevolg hiervan kunnen wij uw persoonsgegevens in de toekomst niet meer verwerken op basis van deze toestemming. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens waarop het betrekking heeft, de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, de voorziene termijn voor het bewaren van de persoonsgegevens, de bestaan ​​van het recht om de rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een regelgevende instantie, alle beschikbare informatie over de bron van de persoonsgegevens (indien niet van u verzameld), het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, indien van toepassing, belangrijke informatie over de details ervan. Uw recht op toegang kan worden beperkt door de nationale wetgeving.

U hebt het recht om van ons, zonder onnodige vertraging, de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

U heeft het recht om van ons de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een verplichtingswet, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Het recht op gegevenswissing kan worden beperkt door de nationale wetgeving.

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden ("recht op gegevensoverdraagbaarheid") .gegevens ").

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werkplek of de maatschappelijke zetel van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering. Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met deze direct marketing.

De uitoefening van de bovengenoemde rechten van betrokkenen (bijvoorbeeld het recht op toegang of verwijdering) is over het algemeen gratis. Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen we een passende vergoeding (maximaal onze werkelijke kosten) in rekening brengen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen of weigeren om het verzoek te verwerken.

COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEN

Wanneer u onze site gebruikt, kunnen wij en geselecteerde derden cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om u een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring te bieden of om u gepersonaliseerde advertenties te tonen.

"Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatiecode bevatten. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen naar http://www.allaboutcookies.org.

"Logbestanden" houden acties bij die plaatsvinden op de Site en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/afsluitende pagina's en tijdstempels.

"Webbakens", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u op de site navigeert.

DATAVEILIGHEID

We beschermen uw persoonlijke gegevens met technische beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om de risico's die gepaard gaan met verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en ongeoorloofde openbaarmaking en wijziging van gegevens tot een minimum te beperken. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld firewalls en data-encryptie, maar ook fysieke toegangsbeperkingen tot onze datacenters en autorisatiecontroles voor datatoegang.

Als we het slachtoffer zijn van een inbreuk op de gegevensbeveiliging waarbij uw persoonlijke gegevens betrokken zijn, zoals:

er is ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, of verlies van uw persoonlijke gegevens, die door ons worden bewaard; en

het zal u waarschijnlijk ernstig schaden; en

we zijn niet in staat om het waarschijnlijke risico van ernstige schade te voorkomen door middel van passende corrigerende maatregelen

we zullen u op de hoogte stellen van de details van de inbreuk. We zullen ook de relevante regelgevende instantie op de hoogte stellen.


HOE STOP JE MET HET ONTVANGEN VAN COMMUNICATIES VAN ONS?

Als u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, klikt u op de link in de e-mail om u af te melden.

Als u geen sms-berichten meer van ons wilt ontvangen, beantwoordt u elk sms-bericht met het woord "STOP".

Om uw gegevens uit onze marketing- en communicatiedatabases te verwijderen, hoeft u alleen maar een e-mail te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming genoemd in sectie 3 hierboven.